İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Research Laboratories Information System
Name Description
Ücreti


Provided Services and Collaborations
TypeLaboratuvarNameDescriptionÜcreti
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADFISH(12 bölgeye kadar)FISH tekniği; kromozomların belli bölgelerine özgün DNA/RNA dizilerinin enzimatik yolla floresan veren maddelerle işaretlenerek hedef DNA/bölge ile hibrid oluşturması ve bu hibrid sinyallerin uygun filtreler aracılığı ile Floresan mikroskopta görüntülenmesidir. Klasik kromozom analizlerinde saptanamayan anomalilerin araştırılmasında kullanılır550,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADFISH (16 bölge) FISH tekniği; kromozomların belli bölgelerine özgün DNA/RNA dizilerinin enzimatik yolla floresan veren maddelerle işaretlenerek hedef DNA/bölge ile hibrid oluşturması ve bu hibrid sinyallerin uygun filtreler aracılığı ile Floresan mikroskopta görüntülenmesidir. Klasik kromozom analizlerinde saptanamayan anomalilerin araştırılmasında kullanılır770,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADFISH (24 bölge) FISH tekniği; kromozomların belli bölgelerine özgün DNA/RNA dizilerinin enzimatik yolla floresan veren maddelerle işaretlenerek hedef DNA/bölge ile hibrid oluşturması ve bu hibrid sinyallerin uygun filtreler aracılığı ile Floresan mikroskopta görüntülenmesidir. Klasik kromozom analizlerinde saptanamayan anomalilerin araştırılmasında kullanılır880,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADArray CGH Array tabanlı Karşılaştırmalı Genom Hibridizasyonu (a-CGH), submikroskobik kromozom anomalilerinin tek bir test ile DNA düzeyinde tanınabilmesine olanak sağlayan bir tekniktir. 277,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADMicroarrayMikroarray tabanlı submikroskobik kromozom anomalilerinin tek bir test ile DNA düzeyinde tanınabilmesine olanak sağlayan bir tekniktir.456,00 TL
DIGERDielektrik Spektroskopi LaboratuvarıDielektrik spektroskopi ölçümleri10-2 Torr basınç altında alternatif gerilim altında (3mVolt-3Volt) 3?Hz ile 20MHz arasında değişen frekanslarda ve (-)130°C ile 400°C arasında değişen sıcaklıklar altında bilgisayar kontrollü olarak dielektrik sabiti, dielektrik kayıp ve elektrik modül gibi parametrelerin frekansa ve sıcaklığa bağlı değerleri belirlenir.
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADTüm Genom Array AnaliziArray tabanlı Karşılaştırmalı Genom Hibridizasyonu (a-CGH), submikroskobik kromozom anomalilerinin tek bir test ile DNA düzeyinde tanınabilmesine olanak sağlayan bir tekniktir.1.500,00 TL
DIGERProf. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFw) KsilaryumuAğaç türü teşhisiAhşap örneklerde ağaç türü teşhisi sırasında koleksiyon örneklerinden referans kaynak olarak yararlanılmaktadır
DIGERDielektrik Spektroskopi Laboratuvarısaf su edilmesiŞebeke suyunun safsu ve deiyonize su haline getirilmesi
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADDNA dizin için biyoinformatik analizMikroarray, array tabanlı CGH ve moleküler testlerin biyoinformatik analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlar400,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD PCR, Multipleks tekniği ile SRY, Yp11.31 bölgesinin raştırılması46XX sex reversal 1 110,00 TL
DIGERDielektrik Spektroskopi LaboratuvarıFırınlama (tavlama)Vakum altında (10-2Torr) 50°C ile 250°C arasında değerlerde tavlama işlemi yapar.
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD DNA dizi analizi ile FGD1, Xp11.22 bölgesinin analizi Aarskog-Scott sendromu550,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD CYP11B1, 8q21 Adrenal Hyperplazi, konjenital, 11-beta hidroksilaz eksikliği352,00 TL
DIGERİ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD CYP21A2, 6p21.3 dizi analizi Adrenal Hyperplazi, konjenital, 21 hidroksilaz eksikliği550,00 TL

© 2019 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı